ROSTSKYDD

Rostskyddsbehandling – behövs det?
Ja det gör det, även om biltillverkarnas förbättrade karosstätningar, färre antal fogar och skarvar och montering av plastinnerskärmar har gett gott resultat. Användande av aluminium, plast och galvaniserad plåt har också bidragit. Bristen på flytande rostskyddande medel är dock problemet.
Rostangreppen har därför inte upphört, men ändrat karaktär, och syns numera oftast inte förrän det är för sent. Av miljöskäl planerar alltfler biltillverkare att minska mängden förzinkad plåt i bilarna samtidigt som tunnare, höghållfast plåt alltmer vinner mark. Den kombinationen låter inte som den bästa ur rostskyddssynpunkt med tanke på det klimat vi har.

Rostangrepp är alltså fortfarande ett stort, kostsamt och allvarligt problem. Bilprovningen, Rostregistret, tidningen Vi Bilägare och tidningen Motor konstaterar att många bilmodeller uppvisar helt oacceptabla rostangrepp och många gånger i ett alltför tidigt skede. Du kan även läsa om rostskyddsgarantier på rostskydd.info.

Bosse Bildoktor uppmanar i en artikel i Aftonbladet alla nybilsägare att ”lämna in bilen på en
riktig rostskyddsbehandling så fort du har hämtat bilen i bilhallen.” Den som lyder råd är vis.

Fackkedjan Tectyls Rostskyddsbesiktning är en god hjälp för alla som känner osäkerhet beträffande bilens skydd mot rost. Rostskyddsbesiktningen omfattar 65 punkter och ger klara besked om bilens roststatus och om vilka brister som kan behöva åtgärdas. Instruktionsbok och garantibok ger oftast vägledande information om hur rostskyddsunderhållet ska skötas.